Казан муниципаль хезмәтләре белән идарә итү системасы муниципаль практикалар форумында иң яхшы катнашучы дип танылды

Казан муниципаль хезмәтләре белән идарә итү системасы муниципаль практикалар форумында иң яхшы катнашучы дип танылды

Карарга
Кадр артында
Рәсми бит